Upala zubnog mesa tijekom ortodonske terapije – Oraflogo – istraživanje

Mr. sc. Andrijana Kovačić dr.med.dent.,spec.ortodont

Zdenka Nemec mag.pharm.

Svaka se grana dentalne medicine za postizanje terapijskih rezultata služi različitim sredstvima. Ortodoncija je grana dentalne medicine koja u svojoj terapiji koristi ortodontske naprave koje možemo podijeliti na fiksne i mobilne (1).

Kao i svaka druga medicinska intervencija, tako i ortodntska terapija uz brojne koristi donosi neke rizike, komplikacije i neželjene nuspojave.

Prvih nekoliko dana nakon što pacijent dobije aparat javlja se osjećaj nelagode i iritacije, te je potrebno neko vrijeme da se pacijent navikne na novo strano tijelo u ustima. Zubi mogu postati osjetljivi i bolni, lagano pomični, a česte su i iritacije sluznice usana i obraza koje aparat ili dijelovi aparata (bravice, žice, prstenovi, tubice…) uzrokuju kod većine pacijenata u prvim danima terapije.Takve iritacije je moguće spriječiti ili barem ublažiti oblaganjem dijelova aparata (bravica i žica) slojem voska (tzv.ortodontski silikon) ili nanošenjem raznih ljekovitih gelova i premaza na oštećenu sluznicu.

Unatrag desetak godina znanstvenici intenzivno rade na istraživanju prirodnih sastojaka koji bi mogli u potpunosti ili djelomično zamijeniti sintetske pripravke te tako ublažiti iritacije sluznice kod pacijenata koji su u ortodontskoj terapiji (2,3,4,5,6).

Izazov ortodontske medicine u 21. stoljeću implementiranje je najboljih znanstvenih spoznaja u praksu i ono predstavlja „zlatni standard“ kakvoće medicinske skrbi (7).

 

Cilj ove studije je istražiti zadovoljstva korisnika  „Oraflogo Junior gela“ kod pacijenata koji su u ortodontskoj terapiji

Ključne riječi: ortodontska terapija, fiksni ortodontski aparat, mobilni ortodontski aparat, hijaluronska kiselina

 

OPIS PREPARATA ORAFLOGO JUNIOR GEL

Djelotvorni sastojci gela su:

Hijaluronska kiselina – vlaži sluznicu, ubrzava obnavljanje tkiva, smanjuje otekline i djeluje      protuupalno (8,9).

Aloe Vera (Aloe barbadensis) – statistički signifikantno dokazano poboljšanje cijeljenja rana, pridonosi smanjenju ožiljaka, upala i vlaži sluznicu (10,11).

Koenzim q10 (ubikinon) snažan antioksidans, sudjeluje u procesu stvaranja stanične energije, stabilizira staničnu memebranu, blagotvorno djeluje kod parodontoze i smanjenja indexa krvarenja i gingivitisa (12,13,14,15,16).

Ulje čajevca (Macadamia alternifolia) – statistički dokazano antibakterijsko,antigljivično i antivirusno djelovanje, blagotvorno djelovanje za cijeljenje afti i smanjenje oteklina sluznice (17,18,19,20,21,22).

Timijan (Thymus vulgaris) – blagotvorno djelovanje u usnoj šupljini, jača desni i štiti od karijesa.

Gotu kola (Centella asiatica) – doprinosi kvaliteti kolagena i sprječava nastajanje keloida.

Alantoin – blagotvorno djeluje na nadraženu kožu obnavljajući epidermu.

Mediteranski čemres (Cupressus sempervirens) – djeluje adstrigentno.

Australski orah (macadamia ternifolia) – doprinosi obnovi masnog tkiva.

Piskavica (Trigonella foenum graecum) – djeluje analgetski, omekšava kožu i smanjuje ožiljke.

Divlji kesten (Aesculus hippocastanum) – djeluje protuupalno i smanjuje otekline.

Anis (Pimpinella anisum) – dezinficira sluznicu usta i desni.

Testirani uzorak – Oraflogo junior gel namjenjen je cijeljenju desni i oralne sliznice: erozije, gingivitisa, opekline, afte, iritacije zubnog mesa, ulceracije i mehanička oštećenje oralne sluznice (23,24,25,26).

 

SAŽETAK

 U istraživanje su uključeni pacijenti koji su u ortodontskoj ordinaciji mr. sc. Andrijane Kovačić spec.ortodoncije.  Kod pacijenata se provodi ortodontska terapija fiksnom ili mobilnom ortodontskom napravom (monomaksilarni ili bimaksilarni aparat). Istraživanje zadovoljstva korisnika  gelom Oraflogo Junior obuhvaćeno je 100 ispitanika sa područja Zagreba i okolice. Korišten je uzorak od 100 ispitanika, a anketa je provedena za svakog ispitanika u dva navrata:

– nakon sedam dana korištenja gela i

– nakon 14 dana korištenja,

čime je omogućena usporedba zadovoljstva.

Ispitanici su dali podatke u upitnicima koji su imali sljedeće četiri skupine podataka, a budući da se radi o malodobnim ispitanicima roditelji odnosno skrbnici pacijenata su ispunjavali upitnike:

 1. a) tri opća podatka o ispitanicima (spol, dob i vrsta ortodontske naprave);
 2. b) osam pitanja o zadovoljstvu nakon sedam dana korištenja;
 3. c) istih osam pitanja o zadovoljstvu nakon 14 dana korištenja;
 4. d) primjedba i prijedlog korisnika (pitanje s otvorenim odgovorom).

Šesnaest pitanja o zadovoljstvu korištenjem gela imalo je odgovore na ljestvici od pet

stupnjeva, gdje je vrijednost 1 bila najmanje, a vrijednost 5 najveće zadovoljstvo. Pitanja u

upitnicima su bila zatvorenog tipa, isključivo sa jednim mogućim odgovorom od njih više

ponuđenih, osim jednog pitanja otvorenog tipa.

 

 METODE STATISTIČKE ANALIZE

Nakon prikupljanja upitnika obavljen je unos podataka u excel datoteku, odakle su konvertirani u SPSS datoteku. Na osnovu SPSS datoteke izvedene su određene vrste statističkih analiza (programom IBM SPSS Statistics 25) dok je grafički prikaz izrađen pomoću Microsoft Excela 2010.

Metode statističke analize koje su ovdje korištene su: deskriptivne metode (tabelarni i grafički prikazi, postoci, srednje vrijednosti, mjere disperzije te Spearmanov koeficijent korelacije ranga) i  inferencijalne metode (Kolmogorov-Smirnovljev test normalnosti distribucije,    Wilcoxonov test predznaka i Mann-Whitneyev U test). Zaključci u vezi razlika i povezanosti među varijablama doneseni su na uobičajenom nivou signifikantnosti od 0,05 odnosno uz pouzdanost od 95%. Kako se radi o uzorku od točno 100 ispitanika postoci u analizi podataka nisu nigdje navođeni, budući da apsolutni broj ujedno predstavlja i postotak.

 

 REZULTATI

 

    Uzorak ispitanika činilo je 57 dječaka i 43 djevojčice (57% i 43%) u dobi između 3 i 20 godina (prosječne dobi 13,7 godina). Od 100 anketirane djece njih 48 je koristilo fiksnu, a 52 mobilnu ortodontsku napravu. Prosječna dob korisnika fiksne naprave je 15,0 godina, a mobilne 10,5 godina.

     Ocjena učinkovitosti gela nakon 7 dana uporabe gela za prva četiri pitanja (smanenje boli, upale zubnog mesa, oštećenja sluznice i krvarenje zubnog mesa) najčešće je ocjena 4, dok su nakon 14 dana uporabe one pomaknute na ocjenu 5. Kod tih simptoma gel je povoljno djelovao, budući da su ocjene između 3 i 5, nikad 1 i 2 (vidi tabelu 1).

Tabela 1: Anketirana djeca prema korištenju gelom Oraflogo Junior i zadovoljstvu s njime

(n = 100)

R

b

 

Pitanje

 

Vrijeme  ispitavanja

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

Uk.

1. Smanjenje boli nakon 7 dana uporabe 17 57 26 100
nakon 14 dana uporabe 1 45 54 100
2. Smanjenje upale zubnog mesa nakon 7 dana uporabe 17 52 31 100
nakon 14 dana uporabe 45 55 100
3. Smanjenje oštećenja sluznice nakon 7 dana uporabe 16 58 26 100
nakon 14 dana uporabe 1 42 53 100
4. Smanjenje krvarenja zubnog mesa nakon 7 dana uporabe 17 56 27 100
nakon 14 dana uporabe 5 42 53 100
5. Ocjena dizajna/ambalaže proizvoda nakon 7 dana uporabe 1 12 35 41 11 100
nakon 14 dana uporabe 1 14 36 34 15 100
6. Ocjena okusa gela nakon 7 dana uporabe 5 22 41 28 4 100
nakon 14 dana uporabe 5 22 40 29 4 100
7. Broj dnevnog korišenja gela nakon 7 dana uporabe 6 53 27 12 2 100
nakon 14 dana uporabe 23 35 23 16 3 100
8. Opća ocjena proizvoda nakon 7 dana uporabe 13 60 27 100
nakon 14 dana uporabe 2 53 45 100

 

Vidljivo je i iz aritmetičkih sredina, koje su kod prva četiri pitanja najveće (sve iznad 4,00) i uvijek su veći prosjeci nakon 14 dana uporabe u odnosu na prosjeke nakon 7 dana uporabe:

smanjenje boli 4,09 < 4,53

smanjenje upale zubnog mesa  4,14 < 4,55

smanjenje oštećenja sluznice  4,10 < 4,56

smanjenje  krvarenja zubnog mesa  4,10 < 4,48

     Ocjena dizajna/ambalaže nije se promijenila nakon 14 dana uporabe u odnosu na

ocjenu nakon 7 dana uporabe i iznosi 3,49 odnosno 3,48.

Ocjena okusa gela je u sličnoj situaciji i ima najniži prosjek od 3,04 odnosno 3,05, što znači da se praktički ni ta ocjena nije promijenila.

Broj dnevnog korištenja gela varira između 1 i 5 puta dnevno (najčešće dva puta) i ima manji pad prosjeka. Naime, do 7 dana prosječno je gel korišten 2,5 puta dnevno, dok je nakon 7 dana prosječno korišten 2,4 puta dnevno.

      Opća ocjena proizvoda je najčešće 4 pa je tako prosjek relativno visokih 4,14 nakon 7 dana  odnosno 4,43 nakon 14 dana.

 

Tabela 2: Rezultati deskriptivne statističke analize (aritmetičke sredine, standardne

devijacije i  koeficijenti varijacije) za n = 100

 

R.

b.

 

Pitanje

 

Vrijeme

ispitivanja

Broj

ispitanika

Aritmetička

sredina

Standardna

devijacija

Koeficijent varijacije
1. Smanjenje boli nakon 7 dana 100 4,09 0,653 16
nakon 14 dana 100 4,53 0,521 12
2. Smanjenje upale zubnog mesa nakon 7 dana 100 4,14 0,682 16
nakon 14 dana 100 4,55 0,500 11
3. Smanjenje oštećenja sluznice nakon 7 dana 100 4,10 0,644 16
nakon 14 dana 100 4,56 0,519 11
4. Smanjenje krvarenja zubnog mesa nakon 7 dana 100 4,10 0,659 16
nakon 14 dana 100 4,48 0,594 13
5. Ocjena dizajna/ambalaže proizvoda nakon 7 dana 100 3,49 0,882 25
nakon 14 dana 100 3,48 0,948 27
6. Ocjena okusa gela nakon 7 dana 100 3,04 0,931 31
nakon 14 dana 100 3,05 0,936 31
7. Broj dnevnog korišenja gela nakon 7 dana 100 2,51 0,859 34
nakon 14 dana 100 2,41 1,102 46
8. Opća ocjena proizvoda nakon 7 dana 100 4,14 0,620 15
nakon 14 dana 100 4,43 0,537 12

 

Grafikon 1: Usporedba prosječnih ocjena korisnika gela Oraflogo Junior nakon 7 dana

korištenja te nakon 14 dana korištenja (n = 100)

 

Legenda:

A7 i A14 = Smanjenje boli nakon 7 odnosno 14 dana korištenja

B7 i B14 = Smanjenje upale zubnog mesa nakon 7 odnosno 14 dana korištenja

C7 i C14 = Smanjenje oštećenja sluznice nakon 7 odnosno 14 dana korištenja

D7 i D14 = Smanjenje krvarenja zubnog mesa nakon 7 odnosno 14 dana korištenja

E7 i E14 = Ocjena dizajna/ambalaže proizvoda nakon 7 odnosno 14 dana korištenja

F7 i F14 = Ocjena okusa gela nakon 7 odnosno 14 dana korištenja

G7 i G14 = Broj dnevnih korištenja gela nakon 7 odnosno nakon 14 dana korištenja

H7 i H14 = Opća ocjena proizvoda nakon 7 odnosno 14 dana

 

Razlike u ocjenama gela korisnika fiksnih i mobilnih aparatića (Mann-Whitneyevog U testa). Nakon 14 dana korištenja ocjene su kod korisnika fiksnih apartića statistički značajno veće  u odnosu na mobilne kod:

 • smanjenja upale zubnog mesa
 • smanjenja oštećenja sluznice

Kod smanjenja boli, krvarenja zubnog mesa i opće ocjene proizvoda nema statistički značajne razlike.

Razlike u ocjenama gela kod muške djece u odnosu na žensku nakon 14 dana korištenja:

Rezultati (Mann-Whitneyevog U testa) pokazuju da su ocjene ženske djece statistički značajno veće od ocjena muške djece (p < 0,05).

Primjedbe i prijedlozi:

Većina korisnika (81%) nisu imali primjede, dok je 19% korisnika imalo slijedeće prijedloge:

 • ambalaža i aplikator 6%
 • povećati gustoću 3%
 • poboljšati okus 6%
 • povećati količinu 1%
 • dodati aplikator za nanošenje 1%
 • promjeniti boju preparata iz žute u bijelu 5%
 • nema primjedbi 81%

 

ZAKLJUČAK

Na kraju se može kratko zaključiti da su ocjene korisnika gela Oraflogo Junior uz korištenje samo 2-3 puta dnevno značajno visoke, da su nakon 14 dana korištenja još povoljnije nego nakon 7 dana korištenja, da nema potrebe proizvod poboljšavati po djelovanju, već je poželjno proizvod  poboljšati po okusu, boji, gustoći i ambalaži. Dobiveni rezultati istraživanja potvrđuju kvalitetu dijelovanja Oraflogo Junior gela, ali istovremeno predstavljaju izazov budućem radu kako bi se u budućnosti poboljšao okus, promjenila boja preparata i ambalaža proizvoda.

*Vjesnik dentalne medicine 1/21 – https://www.hkdm.hr/pdf/2021/vdm/01/mobile/index.html

 

Literatura:

 

 1. Huss M. Razvoj postupaka ortodontskog liječenja u prošlom stoljeću. Zagreb. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 2011.3.p.
 2. CALIXTO, J.B. Efficacy, safety, quality control, marketing and regulatory guidelines for herbal medicines (phytoterapeutic agents). Brazilian Journal of Medical and Biological Research, v.33, n.2, p.179 -89,
 3. DITTERICH, R.G. et al. Atividade antimicrobiana in vitrode substâncias naturais presentes nos dentifrícios. Odontologia Clínico-Científica, v.6, n.4, p.303-7, 2007.
 4. Wilfort, R. Ljekovito bilje i njegova upotreba, Zagreb 1974
 5. (1990) Herbal Medicine Past and Present: A reference guide to medicinal plantsDuke University PressISBN 9780822310198
 6. Ecijo Sever,Pilot study comparing triamcinolone acetonide dental paste and Oraflogo gel on oral ulcerative lesions. DentalTribune Slovenian Edition, ISSNN 2232-3511;2018;2/9;;16-19.
 7. Ackerman M. Evidence-based orthodontics for the 21st century. J Am Dent Assoc. 2004 Feb;135(2):162-7.
 8. Frasher, J.R.E; Laurent, T. C.; Laurent, U. B. G. et al. (1997). “Hyaluronan: its nature, distribution, functions and turnover”(PDF). Journal of Internal Medicine242 (1): 27–
 9. Sugahara, K.; N.B. Schwartz and A. Dorfman (1979). “Biosynthesis of hyaluronic acid by Streptococcus(PDF). Journal of Biological Chemistry 254 (14): 6252–6261. PMID 376529.
 10. Grindlay D, Reynolds T. The Aloe vera phenomenon: A review of the properties and     modern uses of the leaf parenchyma gel. J Ethnopharmacol, 1986,16, 117–51.
 11. Hart LA, van den Berg AJ, Kuis L, van Dijk H, Labadie RP. An anti-complementary polysaccharide with immunological adjuvant activity from the leaf parenchyma gel of Aloe vera. Planta Med, 1989, 55(6), 509-12.
 12. Littarru GP, Nakamura R, Ho L, Folkers K, Kuzell WC (October 1971). “Deficiency of coenzyme Q 10 in gingival tissue from patients with periodontal disease”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 68(10): 2332–5. Bibcode:..68.2332Ldoi:10.1073/pnas.68.10.2332PMC 389415PMID 5289867.
 13. Nakamura R, Littarru GP, Folkers K, Wilkinson EG (April 1974). “Study of CoQ10-enzymes in gingiva from patients with periodontal disease and evidence for a deficiency of coenzyme Q10”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 71(4): 1456–60. Bibcode:..71.1456Ndoi:10.1073/pnas.71.4.1456PMC388248PMID 4151519.
 14. McRee, J. T.; Hanioka, T.; Shizukuishi, S.; Folkers, K. (1993). “Therapy with coenzyme Q10for patients with periodontal disease”. Journal of Dental Health. 43(5): 659–666. doi:5834/jdh.43.659.
 15. Hanioka T, Tanaka M, Ojima M, Shizukuishi S, Folkers K (1994). “Effect of topical application of coenzyme Q10 on adult periodontitis”. Molecular Aspects of Medicine. 15 Suppl (Suppl): s241-8. doi:1016/0098-2997(94)90034-5PMID7752836.
 16. Wilkinson EG, Arnold RM, Folkers K (August 1976). “Bioenergetics in clinical medicine. VI. adjunctive treatment of periodontal disease with coenzyme Q10”. Research Communications in Chemical Pathology and Pharmacology. 14(4): 715–9. PMID 785563.
 17. ARWEILER, N.B. et al. Clinical and antibacterial effect of tea tree oil a pilot study. Clinical Oral Investigation, v.4, p.70-3, 2000.
 18. CARSON, C.F.; HAMMER, K.A.; RILEY, T.V. Melaleuca alternifolia(tea tree) oil: a review of antimicrobial and other medicinal properties. Clinical Microbiology Reviews, v.19, n.1, p.50-62, 2006
 19. COX, S.D. et al. The mode of antimicrobial action of the essential oil Melaleuca alternifolia(tea tree oil). Journal of Applied Microbiology, v.88, p.170-5, 2000.
 20. COX, S.D.; MANN, C.M.; MARKHAM, J.L. Interactions between components of the essential oil of Melaleuca alternofilia. Journal of Applied Microbiology, v.91, p.492-7, 2001
 21. KULIK, E.; LENKEIT, K.; MEYER, J. Antimicrobial effects of tea tree oil (Melaleuca alternifolia) on oral microorganisms. Schweizer Monatsschrift Zahnmedizin, v.110, n.11, p.125-30, 2000.
 22. SOUKOULIS, S.; HIRSCH, R. The effects of a tea tree oil-containing gel on plaque and chronic gingivitis. Australian Dental Journal, v.49, n.2, p.78-83, 2004.
 23. Evid Based Complement Alternat Med.2 (3): 285–99
 24. (1996) Herbal medicines: a guide for health-care professionals, Lindequist, U., Niedermeyer, T.H.J. ; Jülich, W.D. (2005). “The Pharmacological Potential of Mushrooms”Pharmaceutical Press ISBN9780853692898
 25. Mazziteelli, G.I.Caccianiga, F.Ariello, M.Baldoni, Effectiveness of a galenic topic medicamenton the healing in parodontology. Oralchirurgie journal 1/2005.
 26. Kuliš, A.Nečimer, B.Kuliš,Evalution of the effect of the combination of hyaluronic acid, herbal extracts and coenzyme Q10 onthe soft tissues in the oral cavity. Dental Tribune, Edition, ISSNN 2232-3511;2014;5/5;;12-13.